+90 216 449 01 01 (PBX)

Logistic News

U.N Ro-Ro 1.5 – 2 milyar dolara yabancılara satıldı iddiası

U.N Ro-Ro’nun bugünlerde bir karar vermesi beklenirken, bomba bir iddia sektör sahasında dolaşıyor.

RES yatırımcılarının lojistik ortağı seçimindeki üç önceliği

Milyon dolarlarla ifade edilen RES yatırımlarında lojistiğin maliyet kalemleri içindeki payının %3,5-%4,5 mertebesinde olduğunu belirten Rüzgar Enerjisi Santralleri Yatırımcıları Derneği (RESYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Baysal, yatırımcıların partner seçimindeki önceliklerini ise; deneyim, güven ve iş programının aksatılmadan yürütülmesi olarak sıralıyor.

UTİKAD Lojistik sektörü kombine taşımacılığa odaklandı

Lojistikte taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, farklı taşıma şekilleri ile hizmetlerin etkin ve verimli biçimde tek noktadan yürütebilmesini sağlayacak yeni modellerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Rusyaya ihracat kolaylaşıyor

Rusya'ya ihracat kolaylaşıyor

Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi hazır

Kombine taşımacılık faaliyetlerini hukuki bir çerçeve kavuşturacak ve geliştirmesine katkı sunacak “Ulusal Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi Taslağı” hazır. Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Mehmet Mehdi Gönülalçak, dört ana hedef ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine dönük eylem planlarından oluşan strateji belgesinin, alternatif ve sürdürülebilir taşıma modellerinin geliştirilmesinde önemli bir yol göstereceği olacağını söyledi.